Årsoppgjør/Selvangivelse

Vi tilbyr våre tjenester i forbindelse med:

  • Regnskap med noter
  • Selvangivelse med ligningspapirer
  • Skatteberegning
  • Forslag til styrets årsberetning
  • Bistand med styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Offentlig Regnskap til Brønnøysund
  • Aksjonærregisteret
  • Kontroll og oppfølging av skatteavregning

Skatte- og regnskapsregler endres stadig.

Gjennom autorisasjonsordningen for regnskapsførere er vi pålagt en kontinuerlig faglig oppdatering. Dette sikrer våre kunder at vi til enhver tid er oppdatert på faglige nyheter, lover og regler slik at vi bl.a. kan levere et korrekt årsoppgjør.

Ved hvert årsskifte sender vi ut et kundebrev med oversikt over hva vi trenger fra deg av årsoppgaver og andre opplysninger ifm årsoppgjør og ligning.