Regnskap

Vi har lang erfaring i regnskapsføring for ulike selskapstyper og et bredt spekter av bransjer.

Vi ajourfører regnskapet så ofte som vår kunde har behov for det, f.eks. månedlig , hver mva-periode, kvartalsvis. Når perioden er ferdig, vil kunden motta et brev fra oss hvor vi gjennomgår regnskapet så langt. I våre regnskapsprogrammer kan vi skreddersy de rapporter du som kunde måtte ønske.

Merverdiavgift
For de som er mva-pliktige, leverer vi momsoppgave via altinn ( skattetatens web-side) etter endt termin (annenhver måned, evt. årlig for de som har årstermin). Giro for betaling sendes kunden på avtalt måte, evt. foretar vi betaling dersom dette er ønskelig.

Årsoppgjør/ligning/Offentlig regnskap til Brønnøysund Vi produserer årsoppgjør, ligninger og Offentlig regnskap med noter og leverer disse via altinn innen fastsatte frister.