Lønn

Vårt lønnsprogram er fleksibelt og kan tilpasses våre kunders behov. Vi kan føre lønn for et stort antall lønnsmottakere. Her er også muligheter for å få rapporter til statistikkformål.

Terminoppgaver vedr. skatt og arbeidsgiveravgift leveres via altinn (skatteetatens web-løsning). Ved årets slutt sender vi ut lønns- og trekkoppgaver til dine ansatte, samtidig som innberetningen til skattemyndighetene via altinn.

Vi kan også ta oss av pliktige oppdateringer i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (såkalt aa-melding) når du har endringer i arbeidsstokken .

De fleste bransjer har mange tidsfrister til offentlige etater som må overholdes i løpet av året. Vi er selvsagt nøye med at alle tidsfrister overholdes.